MAPA POKRYTIAZobraziť pokrytie RSNET na väčšej mape

 Belín – Obecný úrad, pokrýva oblasť: Belín

 Budikovany – Obecný úrad, pokrýva oblasť: Budikovany

 Čerenčany – kostol evanjelickej cirkvi, pokrýva oblasť: Čerenčany

 Drienčany – budova družstva, pokrýva oblasť: Drienčany

 Drienčany – bytový dom, pokrýva oblasť: Dienčany

 Dúžava – stožiar Stankovič, pokrýva oblasť: Dúžava a okolité pustatiny

 Horné Zahorany – rodinný dom p. Antala, pokrýva oblasť: západná a južná časť obce

 Horné Zahorany – Obecný úrad, pokrýva oblasť: severná a severovýchodná časť obce

 Hostišovce – Obecný úrad, pokrýva oblasť: Hostišovce

 Hrachovo – komín na budove ZŠ, pokrýva oblasť: Hrachovo, Vyšný Skálnik

 Jesenské – Silo Gemernákup, pokrýva oblasť: Jesenské, Cifra

 Kružno – rodinný dom p. Parobeka, pokrýva oblasť: Kružno

 Mojín – stožiar nad družstvom, pokrýva oblasť: Mojín

 Nižná Pokoradz – budova obchodu, pokrýva oblasť: Nižná Pokoradz

 Nižný Skálnik – kostol evajelickej cirkvi, pokrýva oblasť: Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik, Vrbovce

 Ožďany – kostol katolíckej cirkvi, pokrýva oblasť: Ožďany

 Padarovce – Obecný úrad, pokrýva oblasť: Padarovce

 Pavlovce – rodinný dom p. Majorošovej, pokrýva oblasť: Pavlovce

 Rakytník – kostol, pokrýva oblasť: Rakytník

 Rimavská Sobota – Gymnázium Reformovanej cirkvi, pokrýva oblasť: Chrenovisko, mesto

 Rimavská Sobota – L. Svobodu 1, pokrýva oblasť: Sobôtka

 Rimavská Sobota – L. Svobodu 12, pokrýva oblasť: Sobôtka

 Rimavská Sobota – Rožňavská 3, pokrýva oblasť: Šibeničný vrch

 Rimavská Sobota – Sídlisko Rimava 1 (A1), pokrýva oblasť: priemyslená časť juh

 Rimavská Sobota – Silo Osivo a.s., pokrýva oblasť: Šibeničný vrch

 Rimavská Sobota – stožiar SSC, pokrýva oblasť: mesto, Chrenovisko, Šibeničný vrch, Vinica

 Rimavská Sobota – Česká 10, pokrýva oblasť: Tomašová

 Rimavská Sobota – Česká 20, pokrýva oblasť: Tomašová

 Rimavská Sobota – Malohontská 26, pokrýva oblasť: smer sídlisko Západ

 Rimavská Sobota – vodojem VEOLIA Bokorová, pokrýva oblasť: mesto, Kľačany

 Rimavské Janovce – vodojem VEOLIA horný, pokrýva oblasť: Rimavské Janovce, Jánošíky, Močiar

 Rimavské Zalužany – zvonica pod cintorínom, pokrýva oblasť: Rimavské Zalužany

 Sušany – vodojem VEOLIA, pokrýva oblasť: Hrnčiarske Zalužany, Sušany

 Svetlá – vodojem VEOLIA, pokrýva oblasť: Svetlá

 Teplý Vrch – Obecný úrad, pokrýva oblasť: Teplý Vrch

 Uzovská Panica – budova Kaštieľa, pokrýva oblasť: Uzovská Panica

 Veľké Teriakovce – kostol evanjelickej cirkvi, pokrýva oblasť: Veľké Teriakovce, Krásna

 Vyšná Pokoradz – bytový dom, pokrýva oblasť: Vyšná Pokoradz

 Žíp – rodinný dom p. Furmana, pokrýva oblasť: Žíp